czyszenie lodem 2

Tørrisblåsing

Tørrisblåsing er en metode som benytter små kompakte tørrispellets som rensemiddel. Tørrisrengjøring erstatter høytrykksspyling og andre rengjøringsmetoder der det er behov for en mer skånsom rengjøring.
Tørrisrengjøring er velegnet til å fjerne belegg som for eksempel lim, lakk, olje, fett, sot, slipemidler og asfalt.